0

Uw winkelwagen is leeg

RESTITUTIEBELEID

 

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen 365 dagen*.

De herroepingstermijn bedraagt 365 dagen te rekenen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst hebt genomen of hebt doen nemen.

Om je herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte brengen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen door middel van een duidelijke verklaring die u per e-mail naar team@aavalabs.com stuurt, en onze instructies afwachten over hoe verder te gaan met de goederen.

Je kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is. Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het dat je de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept tussen de 1e en de 14e dag van ontvangst van de goederen, zullen wij u onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij bericht van je herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (anders dan extra kosten die voortvloeien uit je keuze voor een andere leveringsmethode dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering).

Indien u deze overeenkomst herroept tussen de 15e en de 365e dag na ontvangst van de goederen, zullen wij u onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij bericht van je herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, alle betalingen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten.

Wij zullen voor een dergelijke terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat door jou bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met jou is overeengekomen en in geen geval zal jou voor een dergelijke terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen in ons magazijn hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerder valt. Geretourneerde producten moeten in perfecte staat verkeren met het veiligheidszegel en de oorspronkelijke doos intact. Jij draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen.

Uitzonderingen

*Vanaf de 15e dag na ontvangst van de goederen is de 365 dagen tevredenheidsgarantie niet van toepassing als frauduleus aankoopgedrag wordt vastgesteld. In gevallen waarin we verdacht en mogelijk frauduleus winkelgedrag ontdekken, behouden we ons het recht voor om aanvullende informatie van de klant te vragen om te beoordelen of de geld-terug-garantie kan worden toegepast.

Voorbeeld van een herroepingsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het ons per e-mail op team@aavalabs.com)

Ik/wij (*) annuleer/annuleren (*) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende diensten (*)

- Bestelnummer

- Ontvangen op

- Naam (namen) van consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Datum

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.