0

Uw winkelwagen is leeg

Privacybeleid

Bedankt voor je interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Wij, als gegevensbeheerder, zetten ons in om de privacy van onze klanten en de personen die onze websites bezoeken te beschermen en wij voldoen aan en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU 2016/679 "GDPR"), telkens wanneer wij persoonsgegevens verwerken. In het volgende informeren wij u in detail over de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. GEGEVENSBEHEERDER

Nordic By Nature Oy ("Nordic By Nature" of "wij")

Lönnrotinkatu 5

00120 Helsinki

Finland

+358504096906

gdpr@aavalabs.com

2. DOEL VAN DE VERWERKING

Wij verwerken je persoonsgegevens in verband met je aankopen in onze winkel, wanneer je contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, of wanneer je een klantenrekening opent. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om je bestelling te verwerken of een klantenrekening te openen of anderszins je verzoek te verwerken.

De rechtsgrondslag met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is de uitvoering van een overeenkomst waarbij de klant partij is of om op verzoek van de klant stappen te ondernemen om een overeenkomst aan te gaan (zoals bepaald in de GDPR artikel 6, lid 1, onder b)). In verband met nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens ons legitieme belang (zoals bepaald in de GDPR artikel 6.1(f)) om onze bestaande klantrelaties te ontwikkelen alsook om nieuwe klanten te werven. Indien je je persoonsgegevens via onze website hebt verstrekt om onze nieuwsbrieven te ontvangen en wij ons niet beroepen op een andere rechtsgrondslag om de persoonsgegevens te verwerken, is de rechtsgrondslag voor de verwerking toestemming (zoals bepaald in de GDPR artikel 6.1(a)) en kun je je toestemming te allen tijde intrekken. Voor meer informatie over je rechten, zie hieronder de paragraaf 6.

Wanneer je iets in onze winkel koopt, je inschrijft voor een nieuwsbrief, een klantenaccount opent, ons een contactformulier stuurt, ons een e-mail stuurt op team@aavalabs.com, je inschrijft voor een productpagina of een feedbackonderzoek invult, verwerken wij de persoonsgegevens die je ons geeft, zoals je naam, adres en e-mailadres.

3. BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan wat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wij zullen de persoonsgegevens die wij hebben verzameld verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de hierboven in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. Voor sommige van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken kunnen minimale bewaartermijnen gelden die zijn vastgesteld door bijvoorbeeld boekhoud- en belastingwetgeving.

4. BRON VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen persoonsgegevens meestal rechtstreeks van onze klanten. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verzameld uit openbaar beschikbare bronnen.

5. BEKENDMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als algemeen principe maken wij geen persoonsgegevens bekend aan derden, tenzij de toepasselijke wetgeving, autoriteiten of de uitvoering van de klantrelatie dit vereisen. Wij kunnen echter gebruik maken van externe gegevensverwerkers of subverwerkers, in welk geval persoonsgegevens aan deze derden zullen worden verstrekt. Indien wij een externe gegevensverwerker of subverwerker aanstellen, zullen wij een gegevensbeschermingsovereenkomst met de gegevensverwerker sluiten om een veilige en adequate gegevensverwerking te waarborgen.

Als onze winkel wordt overgenomen of fuseert met een ander bedrijf, kunnen je gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan je kunnen blijven verkopen.

In het algemeen zullen wij geen persoonsgegevens doorgeven buiten de EU/EER-regio. Indien de overdracht van persoonsgegevens buiten de EU/EER-regio noodzakelijk is, zal een dergelijke overdracht worden uitgevoerd met inachtneming van passende waarborgen die worden vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Standaard Contractuele Clausules van de EU-Commissie.

6. INDIVIDUELE RECHTEN

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679) heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
Recht om ons te verzoeken onvolledige of onjuiste persoonsgegevens te rectificeren;
Recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen;
Recht op bezwaar tegen of beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming;
Recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder;
Recht om af te zien van het ontvangen van elektronische direct marketing communicatie van ons: Alle elektronische direct marketing communicatie die je mogelijk van ons ontvangt, zoals e-mailberichten, geven je de mogelijkheid om dergelijke communicatie in de toekomst niet meer van ons te ontvangen.
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, als je van mening bent dat je rechten op basis van de GDPR, of de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming zijn geschonden. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit van je gewone verblijfplaats. In Finland is de toezichthoudende autoriteit het Finse bureau van de ombudsman voor gegevensbescherming (www.tietosuoja.fi/en).

Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van je persoonsgegevens, of als je toegang wilt tot de persoonsgegevens die wij over je hebben, of deze wilt corrigeren, wijzigen of verwijderen, neem dan rechtstreeks contact op met onze Privacy Compliance Officers via gdpr@aavalabs.com.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

Om je persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat ze niet ongepast verloren gaan, worden misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Als je ons je creditcardgegevens verstrekt, wordt de informatie gecodeerd met secure socket layer technologie (SSL) en opgeslagen met een AES-256 codering. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het Internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle PCI-DSS vereisten en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.

8. COOKIES

Wanneer je onze website aavalabs.com bezoekt, kun je je cookievoorkeuren beheren op onze website onder de knop "Voorkeuren". Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website worden beperkt. U kunt uw voorkeuren wijzigen via een knop genaamd "COOKIE VOORKEUREN" onderaan dit Privacybeleid.

Telkens wanneer een website wordt opgevraagd, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat de naam van het opgevraagde bestand, je IP-adres, datum en tijd van de toegang, het overgedragen gegevensvolume en de verzoekende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek gewist.

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van je browser, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op je eindapparaat en stellen ons in staat je browser te herkennen bij een volgend bezoek (blijvende cookies).

Hier volgt een lijst van cookies die wij gebruiken. We hebben ze hier vermeld zodat je kunt kiezen of je de cookies wilt uitschakelen of niet.

Strikt noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld.

_orig_referrer: Track landingspagina's. Duur 2w.
_landing_pagina: Track landingspagina's. Duur 2w.
_ab:Wordt gebruikt in verband met toegang tot admin. Duur 2j.
_secure_session_id: Wordt gebruikt om de sessie van een gebruiker door het uit meerdere stappen bestaande afrekenproces te volgen en zijn bestel-, betaal- en verzendgegevens verbonden te houden. Duur 24u.
Winkelwagen: Wordt gebruikt in verband met de winkelwagen. Duur 2w.
Cart_sig: Een hash van de inhoud van een winkelwagen. Dit wordt gebruikt om de integriteit van de winkelwagen te verifiëren en om de prestaties van sommige handelingen van de winkelwagen te garanderen. Duur 2w.
Winkelwagen_ts: Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Duur 2w.
Cart_ver: Gebruikt in verband met winkelwagen. Duur 2w.
Winkelwagen_valuta: Ingesteld nadat een kassa is voltooid om ervoor te zorgen dat nieuwe karren in dezelfde valuta zijn als de laatste kassa. Duur 2w.
Checkout_token: Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Duur 1j.
Secure_customer_sig: Wordt gebruikt om een gebruiker te identificeren nadat hij zich als klant in een winkel heeft aangemeld, zodat hij niet opnieuw hoeft in te loggen. Duur 1j.
Storefront_digest: Slaat een digest van het storefront-wachtwoord op, zodat winkeliers hun storefront kunnen bekijken terwijl het beveiligd is met een wachtwoord. Duur 2j.
Cookieconsent_status: Gekoppeld aan de app GDPR/CCPA + Cookie Management en wordt gebruikt voor het opslaan van de toestemming van de klant.
Cookieconsent_preferences_disabled: Gekoppeld aan de app GDPR/CCPA + Cookiebeheer en wordt gebruikt voor het opslaan van de toestemming van de klant.
_shopify_m: Wordt gebruikt voor het beheer van de privacy-instellingen van de klant. Duur 1j.
_shopify_tm: Wordt gebruikt voor het beheren van privacy-instellingen van klanten. Duur 30min.
_shopify_tw: Wordt gebruikt voor het beheren van privacy instellingen van klanten. Duur 2w.
_tracking_consent: Wordt gebruikt om de voorkeuren van een gebruiker op te slaan als een handelaar privacyregels heeft ingesteld in de regio van de bezoeker. Duur 1j.
Tracked_start_checkout: Wordt gebruikt in verband met afrekenen. Duur 1j.
Identity_state: Wordt gebruikt in verband met klantauthenticatie. Duur 24u.
Identity_customer_account_number: Wordt gebruikt in verband met klantauthenticatie. Duur 12w.
Rapportage en analyse: Deze cookies zijn om het verkeer en de bronnen ervan te meten door informatie te verzamelen in datasets, en te leren over de populairste producten en activiteiten op de winkel.

_s: Shopify analytics. Duur 30min.
_shopify_d: Shopify analytics. Duur sessie.
_shopify_fs: Shopify analytics. Duur 30min.
_shopify_s: Shopify analytics. Duur 30min.
_shopify_sa_t: Shopify analytics met betrekking tot marketing & referrals. Duur 30min
_shopify_sa_p: Shopify analytics met betrekking tot marketing & referrals. Duur 30min
_shopify_y: Shopify analytics. Duur 1j.
_y: Shopify analytics.. Duur 1j.
_shopify_evids: Shopify analytics. Duur sessie.
_ga: Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics.
_gat: Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics
__atuvc: Deze cookie wordt geassocieerd met de AddThis-widget voor sociaal delen, die vaak in websites is opgenomen om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
__atuvs: Deze cookie wordt geassocieerd met de AddThis-widget voor sociaal delen, die gewoonlijk op websites wordt geplaatst om bezoekers in staat te stellen inhoud te delen met een reeks netwerk- en deelplatforms.
__utma: Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics, en houdt bij hoe vaak een bezoeker op de site is geweest die bij de cookie hoort.
Customer_auth_provider: Shopify analytics. Duur sessie.
Customer_auth_session_created_at: Shopify analytics. Duur sessie.
Marketing en retargeting: Deze cookies worden gebruikt voor behavioral targeting en reclame. Ze worden geserveerd door externe bedrijven en volgen een gebruiker op verschillende websites.

_gads: Deze cookie maakt Google-advertenties mogelijk.
IDE: Dit domein is eigendom van Doubleclick (Google). De belangrijkste bedrijfsactiviteit is: Doubleclick is Googles real time bidding advertising exchange.
_s: Deze cookie wordt geassocieerd met Shopify's analytics suite.
GPS: Deze cookie is gekoppeld aan YouTube, dat gebruikersgegevens verzamelt via video's die in websites zijn opgenomen, die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-diensten om gerichte reclame te tonen aan webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.
PREF: Deze cookie, die kan worden ingesteld door Google of Doubleclick, kan worden gebruikt door reclamepartners om een profiel van interesses op te bouwen om relevante advertenties op andere sites te tonen.
BizoID: Dit is een 1e partij cookie van Microsoft MSN om op de gebruiker gebaseerde inhoud mogelijk te maken.
_fbp: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van adverteerders van derden.
_fbc: Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals real time bidding van externe adverteerders.
__adroll: Deze cookie wordt geassocieerd met AdRoll
__adroll_v4: Deze cookie wordt geassocieerd met AdRoll
__adroll_fpc: Deze cookie wordt geassocieerd met AdRoll
__ar_v4: deze cookie wordt geassocieerd met AdRoll
Functionele cookies: Deze cookies maken het mogelijk om extra functies en instellingen aan te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door onze winkel of door derden.

_gid: Deze cookienaam wordt geassocieerd met Google Universal Analytics
__cfduid: Vastgesteld door de dienst CloudFlare om vertrouwd websiteverkeer te identificeren.
Voor de analyse van webpagina's gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.de). Google Analytics gebruikt methoden die de analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. Het anonieme IP-adres dat in het kader van Google Analytics door je browser wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De in dit kader verzamelde gegevens worden na het doel en einde van het gebruik van Google Analytics door ons gewist.

9. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde aan te passen aan het veranderende niveau van de eisen en de veranderende praktijken van Nordic By Nature. Tenzij anders bepaald in verplichte toepasselijke wetgeving, zullen wijzigingen en verduidelijkingen onmiddellijk van kracht worden zodra ze op de website worden geplaatst en wij mogen geen enkel individu rechtstreeks op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen en verduidelijkingen. Daarom vragen wij u vriendelijk om dit Privacybeleid van tijd tot tijd te controleren op mogelijke updates.

-----
Om je cookievoorkeuren te wijzigen, klik je op onderstaande knop.